NVIDIA PhysX 9.21.0713

NVIDIA PhysX 9.21.0713

NVIDIA Corporation – 27,5MB – Freeware – Windows
ra khỏi 520 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
NVIDIA PhysX là một động cơ vật lý mạnh mẽ cho phép thời gian thực vật lý ở gờ PC và giao diện điều khiển trò chơi. Phần mềm PhysX được chấp nhận rộng rãi bởi hơn 150 trò chơi, được sử dụng bởi hơn 10.000 người dùng đăng ký và được hỗ trợ trên Sony Playstation 3, Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii và PC.

Ngoài ra, PhysX được thiết kế đặc biệt cho tăng tốc phần cứng của bộ vi xử lý mạnh mẽ với hàng trăm lõi. Kết hợp với khả năng xử lý song song to lớn của GPU, PhysX sẽ cung cấp sự gia tăng hàm mũ trong vật lý sức mạnh xử lý và sẽ mất các trò chơi đến một mức độ mới cung cấp phong phú, nhập vai trò chơi vật lý môi trường với các tính năng như: vụ nổ gây ra mảnh vụn bụi và tài sản thế chấp
Các nhân vật với phức tạp, jointed hình để biết thêm các chuyển động giống như cuộc sống và tương tác
Vũ khí mới ngoạn mục với hiệu ứng đáng kinh ngạc
Vải drapes và nước mắt tự nhiên
Khói dày đặc & sương mù billow xung quanh các đối tượng trong chuyển động

Cách duy nhất để có được thực vật lý với quy mô, tinh tế, độ trung thực và mức độ tương tác đáng kể làm thay đổi kinh nghiệm vui chơi giải trí của bạn sẽ với một trong hàng triệu của NVIDIA PhysX-sẵn sàng GeForce bộ vi xử lý.

Hỗ trợ sản phẩm: GeForce 200-series, 100-series, 9-series, và 8-series GPU (với tối thiểu của bộ nhớ 256MB dành riêng)
AGEIA bộ vi xử lý PhysX (Tất cả)

Tổng quan

NVIDIA PhysX là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 46.213 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NVIDIA PhysX là 9.21.0713, phát hành vào ngày 17/10/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 9.19.0218, được sử dụng bởi 24 % trong tất cả các cài đặt.

NVIDIA PhysX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 27,5MB.

Người sử dụng của NVIDIA PhysX đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NVIDIA PhysX!

Cài đặt

người sử dụng 46.213 UpdateStar có NVIDIA PhysX cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại